Informasjon til besøkende

Det er gratis adgang også til FilmMessen i 2018.

Det er et eget barnerom med TV, leker etc. hvor du kan plassere barna mens du leter etter godbiter.